logo_minfin_

 

spacer
PUBLIKIME
 
spacer
LAJME                                                 

 

 

Mire se erdhet

Mire se vini ne faqen online te Drejtorise se Pergjithshme te Finacimeve dhe Kontraktimeve per Fondet e BE, BB-se dhe Donatoreve te tjere

Drejtoria e Pergjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve per Fondet e BE, BB dhe Donatoreve te tjere (CFCU) eshte strukture operative kryesore per menaxhimin indirekt te fondeve IPA si dhe zbatimin e projekteve te Bankes Boterore dhe Dontoreve te tjere. Misioni i saj eshte te siguroje nje menaxhim administrativ efektiv, financiar dhe teknik te projekteve te miratuara sipas Marreveshjeve Financiare me Komisionin Evropian, Banken Boterore dhe donatore te tjere.

Pergjegjesite e CFCU:

  • Tenderimin
  • Kontraktimin
  • Zbatimin e kontratave
  • Kryerjen e pagesave, kontabilizimin, k?rkes? p?r fonde dhe manaxhim t? llogarive bankare
  • Monitorimin & Kontrollin
  • Raportimin

  

 

 

 

 

 

NJOFTIME

Request for Expression of interest and ToRs for Ref. No AL-SECO-SSC/3-CS/FB “Capacity building with regard to supervising and regulating Investment Funds sector and bonds” REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST CONSULTING SERVICES– FIRMS SELECTION Strengthening Supervision Capacities of the Albanian Financial Supervisory Authority Consulting Service For Capacity building with regard to supervising and regulating Investment Funds sector and bonds Ref. No AL-SECO-SSC/3-CS/FB Read More
Invitation for Bids "Supply of PC Equipment and accounting software” Invitation for Bids "Supply of PC Equipment and accounting software” Read More
Request for expression of interest and ToRs for “Strengthening accountancy and audit education of financial statements preparers and tax employees, and technical capacities of the accounting and audit professions”Ref. AL-EQ-FINREP/I.1-CS/QCBS Consulting Service For Strengthening accountancy and audit education of financial statements preparers and tax employees, and technical capacities of the accounting and audit professions Ref. AL-EQ-FINREP/I.1-CS/QCBS Read More
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTERESTCONSULTING SERVICES– FIRMS SELECTION Strengthening Supervision Capacities of the Albanian Financial Supervisory Authority Consulting Service For Review and develop legislation, and supervisory framework for Investment Funds sectors and bonds Read More
Request for expression of interest for "Technical assistance in filing and publication of statutory financial statements" EQ-FINREP REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST CONSULTING SERVICES ENHANCING QUALITY OF FINANCIAL REPORT PROJECT Consulting Service-Firms Selection For Technical assistance in filing and publication of statutory financial statements AL-EQ-FINREP/III.2/CS/CQ Read More
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Consulting Service For "The development of Ministries work plans and deliver of training sessions on Logical Framework" under Second MDTF for Capacity Building Support to Implement the IPS (IPS 2) Read More
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Consulting Service For Brand Application and communications under Project Preparation Advance, CITIZEN – CENTERED PUBLIC SERVICES PROJECT Read More
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Consulting Service For Front Office Customer Care Expertise under Project Preparation Advance, CITIZEN – CENTERED PUBLIC SERVICES PROJECT Ref AL-PPA/P. 472/CS/CQ/4.06
Shkarko dokumentin:
Read More
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST CONSULTING SERVICES– FIRMS SELECTION Consulting Service For Terms of Reference for Consulting Firm on the User Experience Expertise under PPA P472 CITIZEN – CENTERED PUBLIC SERVICES PROJECT Read More
CLARIFICATION No.3 To the Bidding Documents “Supply and Installation of Albanian Financial Management Information System (AFMIS) LOT 1and Supply and Installation of an Integrated Planning System Information System (IPSIS) Lot 2” Ref. No. AL-IPS2-P129332-ICB-15-03.02 Read More
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTERESTCONSULTING SERVICES– FIRMS SELECTIONConsulting ServiceForBrand Application and communications Project Preparation Advance, CITIZEN – CENTERED PUBLIC SERVICES PROJECT Ref. No.: AL-PPA/P. 472/CS/CQ/5.01 Read More
ADDENDA NO.4 TO BIDDING DOCUMENT (TWO-STAGES) Supply and Installation of Albanian Financial Management Information System (AFMIS) – LOT 1 And Supply and Installation of an Integrated Planning System Information System (IPSIS) – LOT 2 Ref No AL-IPS2-P129332-ICB-15-03.02 Read More
Minutes of pre- bidding minutes LOT 1 (AFMIS) Ref No AL-IPS2-P129332-ICB-15-03.02 - AFMIS Attendance List - Cryptographic USB tokens technical specifications - TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR MAINTENANCE SYSTEM SERVICE - Minutes of the pre bidding LOT 1 AFMIS
Shkarko dokumentin:
Read More
Minutes of pre- bidding minutes LOT 2 (IPSIS) Ref No AL-IPS2-P129332-ICB-15-03.02 - Minutes of opening big EAMIS - Minutes of the pre bidding LOT 2 IPSIS - pg-171-Section VI- Technical Requirements-1 - pg-172-Section VI-Technical Requirement-1 - pg-174-Section VI-Technical Requirements-1 -
Shkarko dokumentin:
Read More
CLARIFICATION No.2 To the Bidding Documents Ref. No. AL-IPS2-P129332-ICB-15-03.02 “Supply and Installation of Albanian Financial Management Information System (AFMIS) LOT 1and Supply and Installation of an Integrated Planning System Information System (IPSIS) Lot 2” Read More
ADDENDA NO.3 TO BIDDING DOCUMENT (TWO-STAGES)Ref No AL-IPS2-P129332-ICB-15-03.02 Supply and Installation of Albanian Financial Management Information System (AFMIS) – LOT 1 And Supply and Installation of an Integrated Planning System Information System (IPSIS) – LOT 2 Read More
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST CONSULTING SERVICES– FIRMS SELECTION Project Preparation Advance CITIZEN – CENTERED PUBLIC SERVICES PROJECT Read More
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTERESTCONSULTING SERVICES– FIRMS SELECTION Consulting Service For Front Office Customer Care Expertise Ref. No.: AL-PPA/P. 472/CS/CQ/4.06 Read More
Invitation to Quote (ITQ) “Two vehicles for ADISA FO monitoring” Ref: AL-PPA/P.472/G/SH/04.04 Read More
CLARIFICATION No.1 To the Bidding Documents Ref. No. AL-IPS2-P129332-ICB-15-03.02 “Supply and Installation of Albanian Financial Management Information System (AFMIS) LOT 1and Supply and Installation of an Integrated Planning System Information System (IPSIS) Lot 2” Read More
ADDENDA NO.2 TO BIDDING DOCUMENT (TWO-STAGES) Supply and Installation of Albanian Financial Management Information System (AFMIS) – LOT 1 Supply and Installation of an Integrated Planning System Information System (IPSIS) – LOT 2 Read More
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST: CONSULTING SERVICES– FIRMS SELECTION Project: Strengthening Supervision Capacities of the Albanian Financial Supervisory Authority Ref: AL-SECO-SSC/I-CS/CQ Read More
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE GJITHA TE DREJTAT E REZERVUARA © 2010 MINISTRIA E FINANCAVE
Kjo faqe hostohet nga Agjensia Kombetare e Shoqerise se Informacionit logo_akshi_transparent www.akshi.gov.al